top of page

Zapisz się na konkurs

Co robi uczeń, aby wziąć udział w konkursie? 

  • drukuje i wypełnia formularz zgłoszeniowy ucznia, na którym rodzic/opiekun wyraża zgodę na udział w konkursie,

  • formularz zgłoszeniowy ucznia zostaje przekazany nauczycielowi (w przypadku pisania testu w szkole) lub wysłany mailowo na adres info@alemozgi.pl (w przypadku pisania testu online*) do 6 października 2023.

Co robi nauczyciel, aby zgłosić szkołę?

* W teście online mogą wziąć udział wyłącznie uczniowe z niezgłoszonych szkół. Sprawdź ze swoim nauczycielem czy Twoja szkoła będzie zgłoszona lub skontaktuj się z nami.

Czy masz pytania jak wziąć udział w konkursie lub jak zgłosić szkołę?
Wyślij do nas wiadomość. 

Dziękujemy!

bottom of page